Informativni bilten

07 Okt, 2021

ISTE PLATE ZA VAKCINISANE I NEVAKCINISANE

Generalna — Autor snagakolektiva @ 13:31
 
 
Sindikalne organizacije,brojni sindikalni aktivisti,radnici u zdravstvu i ustanovama socijalne zaštite,prethodne nedelje uputili su poziv Vladi Republike Srbije,resornom Ministarstvu i zdravstvenim ustanovama da poštuju prava zaposlenih i da im isplaćuju zarade u skladu sa aneksima važećih kolektivnih ugovora.

Iako član 101a,Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove i član 64. Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu garantuju isplatu 100% zarade za sve koji tokom rada obole od Covid 19,u poslednjih godinu dana imamo drastično kršenje Kolektivnog ugovora da se nevakcinisanim radnicima u zdravstvu isplaćuje zarada u visini 65 odsto od osnovice.

U zahtevu se navodi da je neophodno staviti van snage Zaključak Vlade Srbije donet 2.aprila 2020.godine u kojem je data preporuka poslodavcima u grani zdravstva i socijalne zaštite da izmene svoj opšti akt,ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt,kojim se nezakonito i neustavno omogućuje podela između onih koji su vakcinisani i onih koji nisu vakcinisani.

Za medicinsku struku je najvažnije da im se umesto sankcija preko zarade na pravi način prenesu sva znanja,stavovi i pozitivne prakse u vezi sa imunizacijom,što trenutno očigledno ne funkcioniše baš najbolje.

Svi zaposleni u granama zdravstva i socijalne zaštite imaju jednaka prava na istu zaradu kada obole,što im uostalom garantuje i Ustav,a posebno kolektivni ugovori potpisani sa sindikatima koji su veće pravne snage i važnosti od zaključaka i preporuka.

Komentari


Dodaj komentar

Dodaj komentar

Zapamti me

Powered by blog.rs